Sportpedagogiek als belangenbehartiging

Albert J. Buisman Sportpedagoog

Introductie

Sportpedagogiek wordt gezien als onderzoek, theorievorming en advisering met het direct oogmerk om een bijdrage te leveren aan mooie sport en sportieve recreatie voor kinderen en jongeren.

Dat is tezamen ook de uitleg van belangenbehartiging. Dus niet in eerste instantie het dienen van de belangen van ouders, school, sportorganisaties, commercie of zelfs van Nederland hoewel dat natuurlijk ook best een rol mag spleen. Altijd,echter ondergeschikt aan het belang van het kind.

Wat dat belang van het kind is, is niet altijd even eenvoudig vast te stellen, daarvoor is vaak kritisch pedagogisch onderzoek nodig vanuit het perspectief van het kind, de ouders, de school en de sportorganisatie

In mijn loopbaan aan de universiteit van Utrecht bij Pedagogiek (1970-2007) heeft dat in verschillende projecten gestalte gekregen.

1. Jeugdsport en Fair play

2. Kinderperspectieven in de sport

3. Opleidingen voor jeugdtrainer en jeugdsportcoördinator

4.  Meisjes– en vrouwen voetbal

5. Jeugdopleiding in het betaald voetbal (samen met het CLU)

6. Sportieve recreatie, spelen met betekenissen

7. Sportpedagogiek als praktische wetenschap

De projecten kenden de kant van praktijknabij en praktijkondersteunend onderzoek maar tegelijk ook van advisering, curriculumontwikkeling, het geven van onderwijs en publieksvoorlichting (o.a. in het geven van interviews in dag- en weekbladen. De doelgroep waren zeer divers: beleidsfunctionarissen in de sport, opleiders jeugdsport, ouders en natuurlijk ook de jeugd zelf.

Albert.J. Buisman

Houtvester 21

3834 CV Leusden

033 494 2113

Info@albertbuisman.nl

 

Contact informatie